Οδηγός για Πόλεις και Κοινότητες Φιλικές προς τα Παιδιά

Ο παρών Οδηγός παρέχει μια εισαγωγή στο διεθνές πλαίσιο και τις βασικές αρχές του Προγράμματος «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» καθώς και καθοδήγηση για το σχεδιασμό του.

Σχετικά

Ο παρών Οδηγός παρέχει καθοδήγηση για το σχεδιασμό Πόλεων Φιλικών προς τα Παιδιά. Περιλαμβάνει μια εισαγωγή στο διεθνές πλαίσιο και τις βασικές αρχές του Προγράμματος «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά». Επιπλέον, περιγράφει τα βήματα του Προγράμματος, εστιάζοντας στην ανάλυση της κατάστασης, την εφαρμογή, την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση, καθώς και τα κριτήρια για την αναγνώριση μιας πόλης ως φιλικής προς τα παιδιά. Παράλληλα, ο Οδηγός αφήνει αρκετά περιθώρια προσαρμογής του Προγράμματος στα δεδομένα, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες κάθε δήμου.

Οδηγός για Πόλεις και Κοινότητες Φιλικές προς τα Παιδιά

Αρχεία διαθέσιμα για λήψη