Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Δημοτικών Αρχών

Ερωτηματολόγιο για κάθε Δημοτική Αρχή που επιθυμεί να αξιολόγησει τη δυνατότητα συμμετοχής της στην Πρωτοβουλία της UNICEF για Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά.

Σχετικά

Το παρόν ερωτηματολόγιο στοχεύει να χρησιμεύσει ως εργαλείο για κάθε Δημοτική Αρχή που επιθυμεί να διερευνήσει τη δυνατότητα
συμμετοχής της στην Πρωτοβουλία της UNICEF για Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά.

Θέτει ερωτήσεις σχετικά με τα υπάρχοντα μέτρα και τα μελλοντικά σχέδια για να κάνετε την πόλη σας φιλική προς τα παιδιά. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι επίσης να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις, και να καθοδηγήσει τις αρχικές διαβουλεύσεις και την ανάλυση της κατάστασης.

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Δημοτικών Αρχών

Αρχεία διαθέσιμα για λήψη