Δημιουργώντας ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση σε νέες και νέους με αναπηρίες

Μέσω της πρωτοβουλίας της UNICEF, του Junior Achievement Greece & των Junior Achievement Europe και ΝΝ Group, ο Απόλλωνας, η Παναγιώτα και ο Ιωσήφ ξεκίνησαν την πρώτη τους δουλειά και σχεδιάζουν με αισιοδοξία την επαγγελματική τους πορεία.

Junior Achievement Greece & UNICEF Greece
19 Δεκέμβριος 2022