Rezultati za djecu - 2019.

Što smo, zajedno s donatorima, ostvarili za najmlađe u 2019. godini

UNICEF/Kljajo

Zahvaljujući podršci donatora, i u 2019. godini postigli smo velike i važne rezultate za djecu, pomažući da se ostvare prava zapisana u Konvenciji o pravima djeteta. 

Niže dolje izdvojili smo neke od najvažnijih programa i aktivnosti ostvarenih za najmlađe, a čitavo Izvješće o aktivnostima u 2019. godini možete pročitati ovdje.

Podrška djeci s teškoćama

 • Pokrenut je program „Komunikacija za svako dijete” u koji su uključene 24 organizacije iz Hrvatske i osigurana je edukacija stručnjaka - logopeda, rehabilitacijskih edukatora i radnih terapeuta.
 • Svakom djetetu sa složenim komunikacijskim teškoćama bit će besplatno dostupna posebna komunikacijska aplikacija. Osigurano je 100 tablet računala za rad s djecom, a ukupna vrijednost ulaganja iznosi 1.297.536 kuna.
Kljajo/UNICEF

Zajedno za najmlađe

 • Osnovana je prva hrvatska Banka humanog mlijeka, čime je omogućeno da humano mlijeko bude dostupno prijevremeno rođenim i teško bolesnim bebama. UNICEF je osigurao svu potrebnu opremu za Banku humanog mlijeka i Centar za laktaciju te edukaciju stručnog osoblja. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 3,4 milijuna kuna.
 • Za 20 rodilišta diljem zemlje osigurali smo najsuvremeniju opremu za fototerapiju novorođenčadi sa žuticom u vrijednosti od 1.078.924 kune.
UNICEF/Knežević Barišić

Kolostrum i majčino mlijeko za djecu poput Marije znače sve. Za njih je to i hrana i lijek i ljubav.

Ulaganje u snažniju obitelj

 • Osigurali smo financijsku potporu obiteljima 180 novoudomljenih djevojčica i dječaka, u ukupnoj vrijednosti od 900.000 kuna.
 • Kroz kampanju „Svako dijete treba obitelj” organizirano je 70 akcija za promociju udomiteljstva u 18 gradova diljem Hrvatske i razvijeni su programi edukacije udomitelja.
 • Kao podrška roditeljima u sustavu socijalne skrbi pokrenute su radionice „Rastimo zajedno i mi” te je osigurana oprema za 12 obiteljskih centara i centara za socijalnu skrb u vrijednosti od 200.000 kn.

Ponosna sam jer vidim da se mijenjam kao osoba i roditelj, i samim time se mijenja moje dijete.

mama sudionica radionice "Rastimo zajedno i mi"

Zaštita djece i mladih

 • Kroz program „Neprekinute veze” osigurali smo opremu za videopozive u 13 kaznionica i zatvora, a u sedam kaznionica i zatvora preuredili smo prostorije za posjete kako bi bile prilagođene potrebama djece zatvorenika. Vrijednost programa je 649.000 kuna, a u 2019. godini mogućnost videoposjeta koristilo je oko 800 djece.

Djeca Hrvatske za djecu Afrike

 • U program „Škole za Afriku” uključilo se 85 344 djece i mladih iz 202 mjesta diljem Hrvatske, a svojim aktivnostima prikupili su 364.366 kuna za obrazovanje djevojčica i dječaka u Burkini Faso i Madagaskaru.
UNICEF/Ralaivita

Solidarnost s djecom svijeta

 • Prikupljeno je 1.656.730 kuna za pomoć djeci Jemena, gdje radi dugogodišnjih sukoba gotovo sva djeca trebaju humanitarnu pomoć.
 • U izbjegličkim kampovima u Jordanu izgrađeno je pet dječjih igrališta prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju i djeci s invaliditetom, u što je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uložilo 1.480.000 kuna.

Glas djece i mladih

 • Na drugim Danima medijske pismenosti sudjelovalo je više od 13 tisuća djece i mladih iz cijele Hrvatske. Razvijeni su edukativni materijali namijenjeni odgojiteljima i nastavnicima za rad s djecom, mladima i njihovim roditeljima, koji su s portala medijskapismenost.hr preuzeti 72 000 puta.
UNICEF/Domitrović

Mislim i da se na ovakvim radionicama može naučiti kako bolje raspoznavati lažne vijesti.

Venio (11)