U borbi protiv predrasuda ključna je uloga odraslih jer djeca stavove usvajaju iz okoline

Edukacija Stvaranje interkulturalnog okruženja i odgoj za različitost dio je programa EU Jamstvo za svako dijete

UNICEF
polaznici na edukaciji
IHozmec/UNICEF
18 Siječanj 2022

Uvažavanje vlastite, ali i drugih kultura, osnova je izgradnje tolerantnog društva te ima iznimno važnu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu. Ako su druge kulture isključene iz obrazovnih kurikuluma, može doći do školskog i socijalnog otuđenja učenika koji pripadaju manjinskim skupinama. Zato je bitno raditi na stvaranju interkulturalnog okruženja i to od najranije dobi, dakle, već u vrtićkom okruženju, pa je UNICEF-ov provedbeni partner Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak' osmislilo edukaciju Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitost koja se organizira u sklopu pilot-programa Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete koji je financiran sredstvima Europske unije, a u suradnji s partnerima, u Međimurskoj ga županiji provodi Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.

edukatorica
IHozmec/UNICEF
Edukatorica na edukaciji Stvaranje interkulturalnog okruženja i odgoj za različitost dio je programa EU Jamstvo za svako dijete
edukacija
IHozmec/UNICEF
Edukacija Stvaranje interkulturalnog okruženja i odgoj za različitost dio je programa EU Jamstvo za svako dijete

„Edukacija je namijenjena odgojiteljima djece predškolske dobi upravo zbog toga što je za rad s djecom na predrasudama i stereotipima ključna baš predškolska dob. Iako je većini odraslih teško povjerovati da mala djeca imaju predrasude, postoje brojni dokazi da su djeca svjesna razlika među ljudima i da već vrlo rano formiraju stavove prema drugima", objašnjava edukatorica i odgojiteljica u dječjem vrtiću, Dubravka Grgošić-Dragić. 

„Uloga odraslih je presudna jer djeca stavove i uvjerenja najčešće usvajaju iz okoline“, naglašava Grgošić-Dragić. 

edukatorica na radionici
IHozmec/UNICEF

„Susreti s vršnjacima koji se razlikuju od njih djeci pomažu u razvoju osjećaja prijateljstva i tolerancije prema drugim etničkim skupinama te od najranije dobi razvijaju navike suživota, tolerancije, uvažavanja i suradnje. Upravo zato aktivan, tolerantan te uvažavajući stav odraslih koji odgajaju i obrazuju djecu prema različitostima preventivno djeluje u odgoju protiv predrasuda“, dodaje Bojana Gotlin.

„Zbog toga je važno planirati odgojno-obrazovni proces u kojem će se dati važnost identitetima djece, planirati aktivnosti u kojima djeca mogu prepoznavati nepravdu i zalagati se za društvenu pravdu, osvještavati diskriminaciju i osposobljavati djecu za sudjelovanje u multikulturalnom društvu“, ističe Gotlin.  

Kroz niz individualnih i grupnih aktivnosti polaznici edukacije, uglavnom odgojitelji i odgojiteljice iz dječjih vrtića, imaju priliku preispitati vlastite stavove, stereotipe i predrasude te otkriti na koji način oni utječu na odgojno-obrazovni proces u vrtiću.

Tijekom edukacije polaznici uče i kako nastaju stereotipi te pronalaze primjere stereotipa i predrasuda u profesionalnom životu, ali i shvaćaju kako djeca razvijaju stereotipan način mišljenja i usvajaju predrasude. Zahvaljujući svim tim saznanjima, odgojitelji razumiju kako koncepte društvene pravde ugraditi u aktivnosti i projekte koje se provode u grupi te lakše dobiju ideje na koji način promijeniti fizičko okruženje u vrtiću kako bi ono uvažavalo individualni i grupni identitet kod djece te kako bi pozitivno utjecao na razvoj samopoštovanja kod djece.

edukacija
IHozmec/UNICEF
edukatorica na radionici
IHozmec/UNICEF

Većina polaznika je nakon završene edukacije izjavila kako misli da će se ova metoda rada dobro uklopiti u njihov rad s djecom, a posebno zadovoljstvo izražavaju novim načinom prezentiranja slikovnica djeci, ali i novim načinom razgovora nakon čitanja slikovnice, praktičnim primjerima za praksu, pristupom edukatorica te količinom novih sadržaja koje su usvojili.

S glavnim ciljem smanjenja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti za svu djecu diljem Europske unije, Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-om, provodi pilot-program “Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj. 

Hrvatska je dobila priliku da testira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Za razvoj modela novih usluga i najbolje prakse za djecu i njihove obitelji UNICEF će upotrijebiti svoje iskustvo, partnerstva i kapacitete modelirajući integrirane multidisciplinarne, adekvatno financirane usluge u obitelji i zajednici u Međimurskoj županiji, regiji s ograničenim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obiteljima. UNICEF-ov pristup uključuje tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i podrške obitelji, pristup predškolskom obrazovanju i pristup uslugama rane intervencije u djetinjstvu.  

logo

©UNICEF, 2021. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

POU Korak po korak je implementacijski partner Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provođenju pilot programa "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj", koji financira Europska unija.