„Da bismo smanjili predrasude i diskriminaciju, moramo prvo krenuti od sebe“

Edukacije „Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu“ provode se u sklopu pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete

UNICEF
polaznice radionice
IHozmec/UNICEF
21 Prosinac 2021

„Recite mi nešto više o ovom limunu, kakav je?“, čuje se pitanje u punoj dvorani, dok od sudionica i sudionika dolaze odgovori „Žut, hrapav, nepravilan, zdrav, kisel, pun vitamina C…“

Kroz različite opise ovog voća, voditeljice edukacije „Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu“ žele potaknuti polaznike, uglavnom stručnjake koji rade s djecom i obiteljima, da promišljaju o različitostima, multikulturalnosti i društvenoj pravdi, ali i načinima na koje i sami mogu pridonijeti postizanju društvene pravde. Psihologinja i edukatorica Marina Trbus iz Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak, UNICEF-ovog provedbenog partnera u pilot-programu Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete, financiranog sredstavima Europske unije objašnjava: 

„To radimo tako da krećemo od razumijevanja osobnog, ali i grupnog identiteta, kritički promišljamo o tome kako nastaju stereotipi, kako nastaju predrasude, diskriminacija pa onda naravno i opresija u društvu. Bavimo se time kako nastaju etikete i kako etikete mogu utjecati na samopouzdanje i samopoštovanje, pogotovo kada govorimo o djeci ili odraslima koji su pripadnici manjinskih grupa ili minoriziranih skupina. Uz to se donekle dotičemo i toga kako možemo mijenjati autoritet i doprinositi da se dominacija i privilegije mijenjaju tako da se zapravo izjednačavaju šanse za sve. Dakle, da stvaramo prilike za svako dijete!" 

edukatorica na radionici
IHozmec/UNICEF
polaznice radionice
IHozmec/UNICEF

Tijekom edukacije, nastavlja, sudionici spoznaju ono što se događa u susretu između dviju grupa, dviju kultura, kako nastaje kultura i što čini kulturu te cijelo vrijeme kritički promišljaju o raznim oblicima opresija koja nastaju u društvu… U radu s polaznicima edukatori nastoje pomoći im da uvide kako smanjiti razlike koje postoje, kako bi se se istovremeno stvarale prilike, jednake prilike za sve.

„Svi mi se u životu susrećemo s predrasudama ili diskriminacijom“, dodaje Trbus, „nekad smo mi odgovorni za njih, a nekad smo mi žrtve.“

„Zato polaznici na edukacijama prvo kreću od sebe, kako bi kasnije lakše razumjeli procese koji se događaju kod onih koji možda nemaju slične prilike u životu. S polaznicima promišljamo kako to mijenjati, posebno vezano za djecu. Kad imate dijete koje u svom razredu ne vidi svoju kulturu, kad ne čuje svoj jezik, ne čuje priče koje dolaze iz njegove kulture, mi na neki način šaljemo poruku da dijete nije vidljivo, odnosno da je nevidljivo. A to onda na psihološkoj razini značajno utječe na samopouzdanje i na to kakav će član zajednice to dijete biti u budućnosti. Zato je izuzteno važno raditi na razvijanju svijesti o tim izazovima i problemima“, nastavlja Marina Trbus.

polaznice radionice
IHozmec/UNICEF
Mateja Krčar, socijalna radnica iz Centra za socijalnu skrb Čakovec i Eva Hohnjec, odgojiteljica u Dječjem vrtiću Cvrčak u Čakovcu na edukaciji „Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu“ koja se provodi u sklopu pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete“, financiranog sredstvima Europske unije.

Eva Hohnjec, odgojiteljica u Dječjem vrtiću Cvrčak u Čakovcu vjeruje da svi, čak i nesvjesno, imamo uvjerenja koja su prema nekome diskriminirajuća te je upravo to bio razlog zašto se odlučila prijaviti na ovu edukaciju. Eva želi smanjiti svoja eventualna diskriminirajuća uvjerenja.

„Sam naziv edukacije je zvučao jako zanimljivo, a moja očekivanja su bila ostvarena samim time što sam došla, odnosno što smo se upoznali s različitostima koje su, zapravo, u svakodnevnom životu vrlo vidljive te smo ih osvijestili na ovim radionicama. Veselo je, puno se smijemo, zabavno je, učimo nove stvari zajedno i učimo jedni od drugih. Naučila sam jako puno toga, ponajviše o sebi, naučila sam kako biti kompetentnija u radu s djecom, i naučila sam kako zapravo moram promisliti o onome što vidim i ne donositi zaključke na prvu. Na radionicu smo se prijavile nas tri iz dječjeg vrtića u kojem radimo zajedno, sve tri smo u istom objektu te smo se još više povezale, a također smo se povezale i s kolegicama iz Obiteljskog centra i Centara za socijalnu skrb“, komentirala je Eva Hohnjec nakon edukacije dodavši kako je upravo međuresorna suradnja bitna za pružanje što kvalitetnijih usluga korisnicima.

Naziv „Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu“ motivirao je Mateju Krčar, socijalnu radnicu iz Centra za socijalnu skrb Čakovec, da se prijavi na ovu edukaciju jer vjeruje da je obrazovanje za društvenu pravdu zaista važno.

„Sve mi to znamo, i u praksi i u teoriji, ali jako je bitno tu i tamo osvijestiti to ponovno i mislim da nam zaista doprinosi u našem radu i poboljšava našu kvalitetu rada s našim korisnicima. Kad te neke stvari osvijestimo, onda počnemo aktivno razmišljati o njima. S nekim se stvarima, istim, svaki dan nalazimo i susrećemo, i diskriminacija je zapravo svuda oko nas, i u našem poslu i socijalnoj skrbi, zaista je. Postaje nam uobičajena, i to je loše, pa kroz radionice i susrete pokušavamo nešto promijeniti. Naravno da ćemo dio toga znanja prenijeti i kolegama na poslu jer ne možemo svi sudjelovati, ali mislim da je ovo hvalevrijedna radionica“, rekla je Mateja Krčar. Vjeruje da svatko od nas pojedinačno mora osvijestiti predrasude i postojanje diskriminacije i diskriminatorno ponašanje kako bi se cijeli sistem promijenio.

Ne može jedna osoba utjecati na to, ali možemo svi zajedno ako radimo na sebi“, ističe Krčar.

polaznice radionice
IHozmec/UNICEF
polaznice radionice
IHozmec/UNICEF

Sanja Brajković, edukatorica i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak objašnjava da je ova edukacija nastala na međunarodnoj razini te se u Hrvatskoj provodi desetak godina.

„Korak po korak je dio međunarodne organizacije „Korak po korak – International Step by Step Association, a mi licencu za provođenje ove edukacije imamo od 2012. godine. Ona je obično dio svih naših programa ili projekata u kojima se bavimo, a ustvari se bavimo djecom u riziku i na neki način poboljšavanjem uvjeta života, odgoja i obrazovanja djece koja se nalaze u riziku i njihovih obitelji, također“, kaže Sanja Brajković te dodaje kako je zbog uspjeha ove edukacije odmah bilo jasno da treba biti dio programa EU Jamstvo za svako dijete, financiranog sredstvima Europske unije, koji UNICEF uz pomoć 11 provedbenih partnera, uključujući i POU Korak po korak provodi u Međimurskoj županiji.

„Naš dio u ovom velikom pilot-programu, odnosno njegovoj trećoj fazi „Testiranje Jamstva za svako dijete“ koji se provodi u Međimurskoj županiji i koji radi veliku promjenu, podijeljen je na više komponenti. Jedna komponenta je rad na profesionalnom razvoju stručnjaka, ali i na stručnom usavršavanju i osobnom razvoju onih koji nisu stručnjaci, a također na neki način sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. U okviru te komponente POU Korak po korak provodi ovu edukaciju „Živjeti različitosti“, ali i neke druge. Ostale edukacije uglavnom će se provoditi s odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade u vrtićima ili predškolama na području Međimurske županije. Isto tako, u okviru ovog programa mi nastavljamo s provođenjem aktivnosti u centrima igre, mjestima susreta obitelji, djece i stručnjaka koji će biti otvoreni najmanje dva puta tjedno, ali će ih koristiti također i drugi stručnjaci i druge institucije i usluge koje se nalaze na tom području i to je mjesto u kojem roditelji, djeca dolaze neformalno, igraju se, druže i mogu besplatno posuditi igračke, budući da u okviru toga mjesta postoji nešto što mi zovemo knjižnica igračaka“, zaključila je Sanja Brajković.

UNICEF
Edukaciju „Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu“ provodi Pučko otvoreno učilište Korak po korak, provedbeni partner Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, u sklopu pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete“, financiranog sredstvima Europske unije. S polaznicama, zaposlenicama centara za socijalnu skrb i dječjih vrtića, edukatorica razgovaraju o temama multikulturalnosti, interkulturalnosti i društvene pravde.

S glavnim ciljem smanjenja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti za svu djecu diljem Europske unije, Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-om, provodi pilot-program “Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj. 

Hrvatska je dobila priliku da testira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Za razvoj modela novih usluga i najbolje prakse za djecu i njihove obitelji UNICEF će upotrijebiti svoje iskustvo, partnerstva i kapacitete modelirajući integrirane multidisciplinarne, adekvatno financirane usluge u obitelji i zajednici u Međimurskoj županiji, regiji s ograničenim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obiteljima. UNICEF-ov pristup uključuje tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i podrške obitelji, pristup predškolskom obrazovanju i pristup uslugama rane intervencije u djetinjstvu.  

©UNICEF, 2021. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

POU Korak po korak je implementacijski partner Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provođenju pilot programa "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj", koji financira Europska unija.