Stručnjaci uspješno završili edukaciju i stekli nova znanja o ranoj intervenciji

Online edukacija pokrenuta u sklopu EU Jamstva za svako dijete

UNICEF Hrvatska
Djevojčica
DSoldo/UNICEF
21 Svibanj 2022

UNICEF je u suradnji s Akademijom za razvojnu rehabilitaciju razvio interaktivnu edukacijsku platformu za dodatni razvoj vještina zdravstvenih djelatnika i drugih stručnjaka koji djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu. Platforma je nastala u okviru pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, financiranog sredstvima Europske unije koji UNICEF provodi u Međimurju u suradnji s 11 provedbenih partnera.

Dio stručnjaka već je uspješno završio edukacijski program koji uključuje mentoriranje, a stručnjaci koji su pohađali edukaciju stekli su i bodove stručne komore.

Cilj ove edukacije je dodatni razvoj vještina koje mogu pozitivno utjecati na svakodnevni rad s ciljem bolje zdravstvene zaštite i skrbi, ranog prepoznavanja neurorazvojnih odstupanja, pravovremenog uključivanja djece u ranu intervenciju, komunikacije i podrške roditeljima.

Edukacija je organizirana u interaktivne module koje su polaznici prolazili samostalno. Moduli sadrže teorijski dio, kratke video materijale, edukativne grafike, materijale za preuzimanje te interaktivne i edukativne kvizove. Preduvjet za pohađanje bilo kojeg od ponuđenih modula uspješan je završetak Modula 0 – Rad na eliminaciji stigme i diskriminacije, a po uspješno završenom modulu slijedi online mentoriranje u grupama. Za svaki završeni modul (online modul i mentoriranje) polaznici dobivaju bodove pripadajuće stručne komore te potvrdu UNICEF-a i Akademije za razvojnu rehabilitaciju o završenoj edukaciji.

stručnjakinja s djetetom
DSoldo/UNICEF

Dostupni moduli bave se temama kao što su važnost perinatalnog razdoblja za program rane intervencije,  stres roditelja djece liječene u JILN-u i visoko-neurorizične djece, osnove neurologije razvojne dobi, procjena kvalitete spontanih pokreta (vrpoljenja) u ranoj dojenačkoj dobi, specifične kognitivne teškoće kod djece predškolske dobi i njihovo pravovremeno otkrivanje te primjena prirodnih elemenata komunikacije koji podupiru razvoj djece u zdravstvenoj skrbi.

Zadovoljstvo završenom edukacijom podijelile su polaznice Ana Slamek i Petra Švenda koje su istaknule njenu korisnost, ali i vrijednost mentorstva.

„Edukacije su bile izrazito zanimljive i korisne. Kao patronažna sestra smatram da će  pozitivno utjecati na naš daljnji rad s djecom i roditeljima. Tijekom edukacije stekla sam nova znanja te se prisjetila nekih već naučenih informacija. Mentoriranje je bilo korisno, a mentori su se potrudili pojasniti nejasnoće koje su se javile tijekom edukacije. Njihova susretljivost i spremnost na suradnju također je veliki dobitak za poboljšanje rada svih sudionika edukacije. Ishodi edukacije bili su u potpunosti zadovoljeni. Bilo bi korisno da nam tekstovi s edukacije budu dostupni na platformi kako bismo mogli pronaći potrebne informacije i nakon određenog vremena jer bi to poboljšalo i olakšalo rad. Bilo bi poželjno da postoji više takvih platforma i da se krene sa specifičnim edukacijama prema djelokrugu rada kako bi se i prije uključivanja u sam program rane intervencije moglo krenuti s intervencijama, poput primjerice edukacije patronažnih sestara o baby handlingu“, Ana Slamek, mag.med techn.

„Edukacijsku platformu smatram iznimno korisnom te ju preporučam svim zdravstvenim i drugim djelatnicima koji rade s djecom. Platforma je puna interaktivnog sadržaja, kao što su slike, video materijali, kratki kvizovi i tablice, koji znatno olakšavaju učenje i shvaćanje sadržaja. Meni kao specijalizantici fizikalne medicine i rehabilitacije, najznačajnije su bile teme osnove neurologije razvojne dobi i komunikacijske vještine zdravstvenih djelatnika. Zahvalna sam svim stručnjacima na izradi edukacijske platforme koja mi je pružila uvid u nova znanja te me zainteresirala za daljnju edukaciju da bih što bolje obavljala svoj budući posao“, Petra Švenda, liječnica, doktorica medicine, specijalizantica fizikalne medicine i rehabilitacije.

Edukacija je do travnja bila besplatna za sve polaznike iz Međimurske županije u okviru pilot programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, a od travnja je dostupna svima uz kotizaciju.

S glavnim ciljem smanjenja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti za svu djecu diljem Europske unije, Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-om, provodi pilot-program “Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj. 

Hrvatska je dobila priliku da pilotira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Za razvoj modela novih usluga i najbolje prakse za djecu i njihove obitelji UNICEF će upotrijebiti svoje iskustvo, partnerstva i kapacitete modelirajući integrirane multidisciplinarne, adekvatno financirane usluge u obitelji i zajednici u Međimurskoj županiji, regiji s ograničenim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obiteljima. UNICEF-ov pristup uključuje tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i podrške obitelji, pristup predškolskom obrazovanju i pristup uslugama rane intervencije u djetinjstvu.  

logo

©UNICEF, 2022. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

Akademija za razvojnu rehabilitaciju provedbeni je partner Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provođenju pilot programa "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj", koji financira Europska unija.