Mjesto pristupa ranoj intervenciji u djetinjstvu

Pilot-program EU Jamstvo za svako dijete naglašava važnost pristupa ranoj intervenciji

UNICEF
Majka i kći
DSoldo/UNICEF
23 Prosinac 2021

U Međimurskoj županiji se uspješno testira Mjesto pristupa ranoj intervenciji u djetinjstvu namijenjeno roditeljima i skrbnicima djece u dobi od 0 do 7 godina koji provode stručnjaci rane intervencije. Aktivnosti Mjesta pristupa ranoj intervenciji u djetinjstvu provode se za obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, odnosno za najranjiviju djecu, djecu iz romskih zajednica i djecu s teškoćama u razvoju, u sklopu pilot-programa Faza III: „Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, koji s provedbenim  partnerima provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a financiran je sredstvima Europske unije.

Od srpnja do danas, 137 djece prošlo je Mjesto pristupa dok je u planu uključiti još 73. U program rane intervencije koji provodi UNICEF-ov provedbeni partner Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, MURID, kontinuirano je uključeno 67 djece, a ona djeca koja su prošla aktivnosti Mjesta pristupa uključena su u individualni ili grupni oblik rada u programima u sustavu rane intervenciju dva puta mjesečno.

Mjesto pristupa referentna je točka na kojoj roditelji zabrinuti za razvoj svog djeteta mogu dobiti odgovore na pitanja, saznati potrebne informacije o dostupnim resursima u zajednici te mogućnostima za dobivanje podrške i ostvarivanju prava.Ovdje se roditelji i skrbnici mogu informirati o principima rada i načinu provedbe rane intervencije u djetinjstvu te upoznati sa sljedećim koracima (npr. sveobuhvatna procjena, dijagnostika, uključenje u programe rane intervencije u djetinjstvu). Prema potrebi, s ciljem budućeg integriranog rada, u Mjesto pristupa mogu se uključiti i drugi pružatelji usluga u zajednici u Međimurskoj županiji.

dijete i crtež
DSoldo/UNICEF

Tako s MURID-om na identifikaciji i informiranju obitelji rade i stručnjaci iz Medecins du Monde, još jednog UNICEF-ovog provedbenog partnera koji je okupio i mobilni tim sastavljen od stručnjaka rane intervencije, psihologa, ginekologa, pedijatra te romskih kulturnih medijatora kako bi obuhvatili što više obitelji.

Obitelj
Obiteljski album

„Jako mi je drago da su socijalna radnica i psihologinja došle k nama doma. Bilo mi je jako ugodno i lijepo pričati s njima. Razgovarale smo o mom životu i svemu što me brine vezano za Lukasa. On će uskoro napuniti tri godine, a još ne priča i ne hoda. Puno mi je lakše da dođete k nama doma, da ne moramo mi negdje ići jer nemamo vozačku pa ne bismo mogli doći.“ 

Zvezdana Oruš iz Držimurca

Programom je omogućeno da svaka obitelj koja ima potrebu za susretom sa stručnjacima i za pristup ključnim uslugama rane intervencije to i ostvari, a od iznimne je važnosti da je stručna podrška prožeta razumijevanjem i spremnošću da se razumije situacija u kojoj se pojedina obitelj nalazi.

Prvi je to korak modela usluga rane intervencije u djetinjstvu koji UNICEF-ov provedbeni partner Međimurka udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID provodi u okviru aktivnosti pilot-programa Faza III: „Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“. Razvoj sveobuhvatnog i pristupačnog modela usluga rane intervencije u djetinjstvu jedno je od triju ključnih područja aktivnosti u sklopu pilot-programa koji je financiran sredstvima Europske unije, a provodi ga Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s 11 provedbenih partnera u Međimurskoj županiji. 

S glavnim ciljem smanjenja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti za svu djecu diljem Europske unije, Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-om, provodi pilot-program “Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj. 

Hrvatska je dobila priliku da pilotira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Za razvoj modela novih usluga i najbolje prakse za djecu i njihove obitelji UNICEF će upotrijebiti svoje iskustvo, partnerstva i kapacitete modelirajući integrirane multidisciplinarne, adekvatno financirane usluge u obitelji i zajednici u Međimurskoj županiji, regiji s ograničenim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obiteljima. UNICEF-ov pristup uključuje tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i podrške obitelji, pristup predškolskom obrazovanju i pristup uslugama rane intervencije u djetinjstvu.  

©UNICEF, 2021. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

MURID, Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, implementacijski je partner Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provođenju pilot programa "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj", koji financira Europska unija.