„Najstresnija mi je bila činjenica da ne znam komunicirati sa svojom Lucijom“

Interdisciplinarni pristup uslugama u srcu je EU Jamstva za svako dijete

UNICEF
Majka i kći
DSoldo/UNICEF
26 Studeni 2021

„Kad odrastem htjela bih kuhati, volim pripremati ručak i peći voćne kolače“, otkriva nam 13-godišnja Lucija Vrbanec koja voli i nogomet i motore, ali zasad se ipak, priznaje uz osmijeh, drži svog bicikla. Luciji je zahvaljujući probiru u rodilištu dijagnosticirana obostrana gluhoća. 

Djeca poput Lucije u srcu su pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete koji u Međimurskoj županiji u suradnji s 11 provedbenih partnera provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a financiran je sredstvima Europske unije.  

Obitelj
DSoldo/UNICEF
Majka i kći
DSoldo/UNICEF

Lucijina majka Martina Vrbanec prisjeća se kako su krenuli dosta rano s ranom intervencijom i s rehabilitacijom, dok je Lucija imala samo 2 mjeseca.  

„Bilo nam je strašno kad smo prvi put shvatili da Lucija ne čuje, svaka majka se nada da će roditi zdravo dijete bez teškoća. Trebalo nam je dugo vremena da prihvatimo da imamo dijete s teškoćama, da se naučimo nositi s time i prilagodimo se tim teškoćama."

To mi je bilo najstresnije, činjenica da ja kao majka nisam znala kako pristupiti svome djetetu, kako komunicirati s njom“, prisjeća se mama Martina.  

S 8 mjeseci Lucija je dobila slušne aparatiće i prilagodba je trajala dugo jer ih je Lucija u igri uporno skidala, a zahvaljujući upornosti svoje majke, dobila je i umjetnu pužnicu, koju danas ima već 11 godina. 

„Kad smo ugradili umjetnu pužnicu, razvoj govora je tekao jako sporo. S tri i pol godine Lucija nije znala niti jednu riječ, slušanje je isto bilo jako upitno, to je bila prijelomna točka da se odlučimo na učenje znakovnog jezika. Tražili smo podršku raznih institucija, i sama sam počela  intenzivnije učiti znakovni jezik, zaposlila se u Udruzi gluhih i nagluhih u Čakovcu gdje sam radila kao tumačica i prevoditeljica."

To razdoblje života me jako obogatilo jer sam upoznala bogatstvo znakovnog jezika i kulturu gluhih te bolje upoznala svoje dijete, bilo mi je puno jasnije zašto u različitim situacijama reagira puno drugačije nego čujući ljudi“, kaže nam mama Martina.  

Obitelj
DSoldo/UNICEF

Martina već tri godine radi u MURID-u, Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu, koja je je jedan od provedbenih partnera Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provedbi pilot-programa Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj, koji financira Europska unija.  

„Počela sam kao asistent u podnevnom boravku, radi se o intenzivnom edukacijsko-rehabilitacijskom radu u koji su uključena djeca s komunikacijskim teškoćama i teškoćama iz spektra autizma, to je grupica do petero djece. Moram priznati da sam se tada prvi put susrela s djecom iz spektra autizma, bilo je jako izazovno, no već nakon nekoliko mjeseci sam postala i voditelj svoje grupice podnevnog boravka“, zadovoljna je Martina.  

Posebno naglašava potrebu interdisciplinarnog pristupa kod djece s teškoćama. 

„Iako postoji stručna pomoć roditeljima djece s teškoćama, i dalje je jako puno toga na roditeljima. I mi smo sami istraživanjem došli do osnovnih informacija, kojim se ustanovama obratiti i tek tamo dobivate bitne informacije. Ali prije toga morate sami otkriti da vam baš ta ustanova treba. Još uvijek kod nas ne postoji taj interdisciplinarni pristup, i ne samo to, nego smo mi u jednoj ustanovi dobili jednu uslugu, za drugu smo morali tražiti drugu ustanovu, a međusobno te ustanove ne podržavaju način rada i metode, pa je na nama roditeljima bila odluka. Recimo, to je kod nas bilo sa znakovnim jezikom, jedna ustanova nam je tvrdila da bi to usporilo razvoj govora i slušanja, a druga da to trebamo, a mi smo kao roditelji vidjeli potrebu za time jer imate dijete od 3,5 godine s kojim nikako ne možete komunicirati. To je bilo stresno."

"Zato kažem da je jako puno toga na roditeljima i da nam treba bolja suradnja različitih sustava i ustanova“, zaključuje mama Martina.  

 

S glavnim ciljem smanjenja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti za svu djecu diljem Europske unije, Europska komisija u partnerstvu s UNICEF-om, provodi pilot-program “Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete” u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj. 

Hrvatska je dobila priliku da modelira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Za razvoj modela novih usluga i najbolje prakse za djecu i njihove obitelji UNICEF će upotrijebiti svoje iskustvo, partnerstva i kapacitete modelirajući integrirane multidisciplinarne, adekvatno financirane usluge u obitelji i zajednici u Međimurskoj županiji, regiji s ograničenim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obiteljima. UNICEF-ov pristup uključuje tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i podrške obitelji, pristup predškolskom obrazovanju i pristup uslugama rane intervencije u djetinjstvu.  

logo

©UNICEF, 2021. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

MURID, Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, implementacijski je partner Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provođenju pilot programa "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj", koji financira Europska unija. 

logo