Dobrobit djece treba biti u središtu svih akcija i naša zajednička odgovornost!

Tatjana Katkić Stanić ususret konferenciji EU Jamstvo za svako dijete: Jedinstvena prilika za uključivanje romske djece

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Jamstvo za svako dijete - Centar za igru u Držimurcu Strelcu
Soldo/UNICEF
18 Veljača 2022

Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te nacionalna koordinatorica za EU Jamstvo za svako dijete u Hrvatskoj na konferenciji EU Jamstvo za svako dijete: Jedinstvena prilika za uključivanje romske djece predstavit će glavne izazove i uspjehe u provedbi programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj.

 

1. Ravnateljica ste Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – biste li rekli da je sustav socijalne skrbi dovoljan da adresira izazove s kojima se suočavaju djeca i obitelji u nepovoljnom položaju i romske nacionalne manjine?

Tatjana Katkić Stanić: Primjeri iz stvarnog života i iskustva s terena pokazuju da te izazovi ne može riješiti samo sustav socijalne skrbi. Za poboljšanje životnih uvjeta i osiguravanje boljih startnih pozicija za svako dijete u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nužna je kvalitetna međusektorska suradnja između sustava zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, policije, pravosuđa, lokalne zajednice i neprofitnog sektora. Njihovo koordinirano djelovanje, usredotočeno na dijete i obitelj, bitno je ne samo za razvoj djeteta, već i za osiguravanje drugih postignuća i životnih ishoda te, u konačnici, uspjeha cijelog društva. Dobrobit djece treba biti u središtu svih akcija i naša zajednička odgovornost.

Testiranjem EU Jamstva za svako dijete u Međimurskoj županiji želimo osigurati da djeca i obitelji u najnepovoljnijem položaju imaju pristup integriranim multidisciplinarnim, adekvatno financiranim uslugama zaštite djece, predškolskom odgoju i obrazovanju te ranoj intervenciji u djetinjstvu.

 

 

Tatjana Katkić Stanić
UNICEF i MRMSOSP

2. Koji je ključ uspješne implementacije usluga za romske obitelji?

Tatjana Katkić Stanić: Rekla bih da je glavna značajka i preduvjet uspjeha ovog programa provedba u zajednici, sa zajednicom i za zajednicu. Usluge moramo približiti romskim zajednicama i prilagoditi naše metode i sadržaje kako bismo osigurali da usluge odgovaraju njihovim specifičnim potrebama.

Zato ćemo u okviru EU Jamstva za svako dijete uspostaviti resursne centre za djecu i obitelji u neposrednoj blizini romskih naselja kako bismo poboljšali dostupnost usluga za djecu i obitelji, a u suradnji s partnerima na terenu kontinuirano prilagođavamo usluge, razvijamo kapacitete stručnjaka i potičemo aktivno sudjelovanje romske zajednice.

U sve su tri komponente programa aktivno uključeni predstavnici romske zajednice koji sudjeluju u provedbi programa. Na taj način postaju i ambasadori programa u svojoj zajednici.

Tatjana Katkić Stanić
UNICEF i MRMSOSP

3. A koji su najveći izazovi?

U faza testiranja fokus je na potpori održivim ulaganjima u područjima gdje žive najranjivija djeca i gdje nema pružatelja usluga. Stručnjaci su s nama podijelili da se dosadašnja koordinacija i suradnja između njih i sustava uglavnom oslanja na neformalne kanale i individualni angažman. Budući da je kvalitetna međusektorska suradnja temelj za integrirano pružanje usluga i podrške, posebno za najranjiviju djecu, obitelji i zajednice, jedan od izazova je poboljšati i održati kvalitetnu međusektorsku suradnju na nacionalnoj i lokalnoj razini. Nadalje, moramo osigurati mogućnost primjene modela i usluga razvijenih kroz ovaj pilot-program u drugim županijama s visokim stopama dječjeg siromaštva.

 

©UNICEF, 2022. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."