UPSHIFT u Međimurju: 6 timova mladih dobilo je financijsku i mentorsku podršku za realizaciju svojih ideja

UPSHIFT je dio aktivnosti u sklopu pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete

12 Listopad 2021
tim na UPSHIFT-u
MMesek/UNICEF
UPSHIFT u Prelogu održan je kao dio aktivnosti u sklopu EU Jamstva za svako dijete, financiranog sredstvima Europske unije.

Prelog, 12. listopada, 2021.- Od 8. do 10. listopada, se u Prelogu, u srcu Međimurja, održala trodnevna radionica za mlade UPSHIFT, koju provode Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), u sklopu aktivnosti pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete, financiranog sredstvima Europske unije.

Na radionici je sudjelovalo 10 timova mladih u dobi od 13 do 19 godina iz Međimurske županije dok je šest odabranih timova osvojilo financijsku podršku od 7.500 kuna te mentorsku podršku za realizaciju vlastite ideje kojom žele donijeti pozitivnu promjenu u svojoj lokalnoj zajednici.

Tim 1: Ema H., Valentina I. i Elvira O. žele postaviti informativnu ploču u romskom naselju u Pribislavcu radi lakšeg informiranja roditelja romske djece o nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

Tim 3: Kristina O., Leon. O., Maja O. i Patricija O. žele urediti neiskorišteni prostor za učenje u romskom naselju Orehovica.

Tim 6: Lara B., Hana K., Ena K., Hana R. i Nela P. žele smanjiti diskriminaciju u III. OŠ Čakovec.

Tim 7:  Fran Š., Petar H., Tin F. i Luka K. žele riješiti problem energetske neučinkovitosti Srednje škole Čakovec

Tim 8: Dina A., Ana J., Lea D., Greta S. i Sara C. žele izraditi poučnu stazu od škole do ribnjaka Vrba.

Tim 9: Nera H., Josip Z., Marija D., Nina P. i Bojan H. žele smanjiti odustajanje mladih romske populacije od srednjoškolskog obrazovanja.
 

UPSHIFT
MMesek/UNICEF
UPSHIFT u Prelogu održan je kao dio aktivnosti u sklopu EU Jamstva za svako dijete, financiranog sredstvima Europske unije.

“Nikad se nisam bolje osjećala! Jako sam ponosna na svoj tim koji će preurediti neiskorišteni prostor u učionicu, koji će Romi moći koristiti za pisanje domaćih zadaća i učenje te igranje društvenih igara. Prvo planiramo proslaviti pobjedu, a onda počinjemo s pripremama. Tu će nam pomoći naša mentorica Marina Horvat iz udruge Romske organizacije mladih Hrvatske i Siniša Musić, ali i naša načelnica”, rekla je zadovoljno Kristina iz tima 3.

 

UNICEF Hrvatska
UPSHIFT u Prelogu održan je kao dio aktivnosti u sklopu EU Jamstva za svako dijete, financiranog sredstvima Europske unije.

UPSHIFT je dio aktivnosti u sklopu pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete, točnije Faze III: „Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“ koji provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s implementacijskim partnerima u Međimurskoj županiji, a financiran je  sredstvima Europske unije. UPSHIFT je trodnevna radionica koja objedinjuje poduzetnički i timski duh, inovativnost i praktična znanja te mentorsku podršku za rješavanje izazova s kojima se mladi susreću u svojoj lokalnoj zajednici, a kako bi sudjelovali u radionici, mladi sami okupljaju timove od tri do pet članova te u prijavi opisuju problem koji žele riješiti.

UPSHIFT zajednički provode Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Hrvatski ured za kreativnost i inovacije u okviru jedinstvenog programa za mlade i adolescente ZABUM - Za budućnost mladih, a cilj radionice je suradnja mladih i mentora koji im prenose nova znanja i vještine za analiziranje i rješavanje konkretnih problema po metodi design-thinkinga te samostalno kreiranje pozitivne promjene u društvu.

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete“,  financiran sredstvima Europske unije provodi se u 7 zemalja Europske unije, s ciljem osiguravanja svoj djeci pristup osnovnim uslugama, kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, kvalitetna prehrana, kvalitetni uvjeti stanovanja i usluge brige o djeci.

U Hrvatskoj je ovaj pilot-program usmjeren prvenstveno na djecu s teškoćama, djecu koja žive u osjetljivom obiteljskom okruženju te djecu pripadnike rasnih ili nacionalnih manjina. Provodi u sedam općina Međimurske županije, a kroz suradnju i znanje implementacijskih partnera intervencije se odvijaju u trima područjima: integrirane usluge zaštite djece i podrške obiteljima, usluge rane intervencije te pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju.

©UNICEF, 2021. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

Kontakti za medije

Morana Tuškan
Communication Associate

O UNICEF-u

UNICEF promiče prava i dobrobit djece u svemu što radimo. U suradnji s partnerima, radimo u nekima od najizazovnijih dijelova svijeta kako bismo pomogli najugroženijoj djeci na svijetu. U više od 190 država i teritorija radimo za svako dijete, s posebnim fokusom na najranjiviju djecu.

Pratite što radimo za djecu i mlade u Hrvatskoj na našem Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.