Юноши и млади хора

Юношеството, определено като периода между 10-19 г. предлага огромни възможности за развитие, разгръщане на потенциала и креативността, но също така изисква специално внимание поради рисковете и по-голяма уязвимост на подрастващите

Adolescents and youth are dancing on the field in Sofia, Bulgaria, participating in UNICEF organized event.
UNICEF Bulgaria/2015