НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

Сигнализирай за дете в риск или жертва на насилие

Дете, стои само в дъното на тъмен тунел.
UNICEF Bulgaria/2014/Mirela Vavova

Насилие над деца -
к
ак да го разпознаем, къде се случва и какви видове насилие срещу деца съществуват вижте тук

Ако имате съмнение, че дете е жертва на насилие, носите моралната и гражданската  отговорност да подадете сигнал до отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или МВР!

Къде да сигнализираме за насилие над дете? 

Според Закона на закрила на детето, всеки гражданин има задължение да помогне на детето да приключи тормоза към него и да получи адекватна подкрепа от специалисти, за да започне процеса по възстановяването от травмата, която насилието му е нанесла. Не е необходимо лицето, подаващо сигнала за дете в риск или сигнал за насилие над дете, да е представител на институция. Може да е познат, съсед или случаен свидетел.

Сигнали за деца в риск или жертви на насилие може да се подават електронно или на следните телефонни номера в страната: 

- Национална телефонна линия за деца: тел. 116 111 и на тел. 112
- Държавна агенция за закрила на детето: тел. + 359 2 9339011; факс + 359 2 9802415; еmail: stopech@sacp.government.bg
- Зона ЗаКрила София, покрива областта - 0876692280, телефона е 24/7 
- Зона ЗаКрила Монтана, покрива областта - 0897011347, телефона е 24/7 
- Зона ЗаКрила Шумен, покрива и областта - 0893361104, телефона е 24/7
- Телефон на горещата телефонна линия за пострадали от насилие + 359 2 9817686 - на цената на градски разговор  или 0800 18676 - безплатен. Линията работи от 9 до 21.00 ч. Първият телефон на линията е достъпен и за хора извън страната. 
- Национално централно бюро – Интерпол: тел. + 359 2 9824351. Сигналите се подават в случай на престъпления от международен мащаб чрез Интернет и секс туризъм.
- Сигнал за кибертормоз може да се подаде тук
- Сигнал за вредно и незаконно съдържание в българското интернет пространство може да подадете тук. 
- Местни Районни полицейски управления
- Местни Отдели за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане. 
          - Общо европейски номер за спешни обаждания 112 

Каква е процедурата след подаването на сигнал за дете в риск вижте тук