10 начина, по които компаниите могат да станат по-благоприятни за семействата

Как работодателите могат да помогнат на родителите да дадат на децата си най-добрия старт в живота

УНИЦЕФ
Майка и баща целуват детето си
UNICEF-UN043533-Kapetanovic
26 Юни 2019

Първите 1000 дни от човешкия живот оказват трайно влияние върху бъдещето на детето. Това е периодът, в който бебешкият мозък се развива с най-бързи темпове.

Проучванията показват, че правилното хранене, стимулиращата грижа и любящата атмосфера (или с други думи „яж, играй и обичай“) са от изключителна важност, когато искаме да дадем на децата си най-добрия старт в живота.

Но поради дългото си работно време, много родители пропускат важни периоди от първите години на децата си. Нямат друг избор. За по-голямата част от младите родители по целия свят не се прилагат благоприятстващи семейството политики, като платен родителски отпуск, детска градина и почивки за кърмене на работното място.

Родителите имат нужда от време и подкрепа, за да дадат на децата си най-добрия старт в живота. Какво могат да направят компаниите? Ето 10 начина, по които те могат да станат по-благоприятно работно място за семействата:

1. Да гарантират, че жените няма да бъдат дискриминирани поради бременност, майчинство или семейни задължения, например във връзка с работните условия, заплащането и възможностите за кариерно развитие.

2. Да въведат минимум от 6 месеца платен родителски отпуск за майките и бащите, за да могат да прекарат стойностно време с децата си в периода, когато малките имат най-голяма нужда от тях.

3. Да създадат условия за кърмене на работното място чрез платени почивки за кърмене, подходящи помещения и подкрепа на работното място в това отношение.

4. Да съдействат за посещаването на добри детски градини на достъпни цени, за да могат децата да започнат образованието си от ранна детска възраст и да развият умения, с които да достигнат своя пълен потенциал.

5. Да дадат възможността за гъвкаво работно време чрез политики за работа от вкъщи и други подобни решения.

6. Да насърчат добрите условия на труд, като например осигурят заплащане, което да отговаря на реалните разходи за живот на семейството, а не само на постановеното от закона.

7. Да обърнат внимание на специфичните проблеми, срещани от работниците мигранти и сезонните работници, като например им окажат подкрепа да се преместят заедно със семействата си и като работят с правителството, за да могат семействата да получат документи за самоличност и други основни услуги.

8. Да насърчат позитивните родителски практики за персонала, например като започнат кампании за обучение и повишаване на осведомеността, за да подчертаят важността на развитието в ранна детска възраст.

9. Да насърчат благоприятстващи семейството политики с доставчици и други бизнес партньори.

10. Да повишат осведомеността на потребителите и клиентите за важността на развитието в ранна детска възраст, включително чрез своите социални медии и други канали.

Ситуацията за компаниите е ясна: Инвестирането в благоприятстващи семействата политики подобрява продуктивността на служителите и увеличава способността на компанията да привлича, мотивира и задържа служители.

Благоприятстващите семействата политики са в полза на служителите, семействата и обществото. Инвестирането в децата в най-ранна възраст е не само правилно, но и много умно, защото – каквото посееш, това ще пожънеш.