България е на трето място по най-дълъг отпуск по майчинство с пълно заплащане сред страните от ОИСР и ЕС

Изследователският център на УНИЦЕФ – Иноченти, публикува нов доклад за политиките в подкрепа на семействата

13 Юни 2019
Семейство - майка, баща и дете - се усмихва, докато играят заедно
UNICEF Bulgaria/2017

Швеция, Норвегия, Исландия, Естония и Португалия предлагат най-добрите политики в подкрепа на семействата сред 31 богати страни, сочи нов доклад на УНИЦЕФ.

Швейцария, Гърция, Кипър, Обединеното кралство и Ирландия са на най-ниските позиции по този показател.

Докладът, изготвен от изследователския център на УНИЦЕФ – Иноченти, класира страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейския съюз от гледна точка на националните политики в подкрепа на семействaта. Тези политики включват продължителността на родителския отпуск при пълно заплащане и услугите за деца на възраст между 0 и 6 г.

Докладът е част от работата на УНИЦЕФ за ранно детско развитие и кампанията #РаннитеMоментиСаОтЗначение, която подкрепя родителите да осигурят на децата си насърчаваща среда и стимулация, необходими за здравословното развитие на мозъка.

„Няма по-важен период за развитието на мозъка на децата, следователно за тяхното бъдеще, от най-ранните години от живота им. Правителствата трябва да дават на родителите необходимата подкрепа, за да създадат насърчаваща среда за своите деца. А ние имаме нужда от подкрепата и влиянието на частния сектор, за да се случи това“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор.

Политиките в подкрепа на семействата укрепват връзката между родителите и техните деца, което е ключово за развитието на семействата и сплотените общества.

УНИЦЕФ се застъпва за най-малко 6 месеца платен отпуск за родители и достъп до качествена и финансово достъпна грижа за децата от раждането до тръгването им на училище.

В рамките на кампанията „Ранните моменти са от значение“ УНИЦЕФ работи с правителствата, гражданското общество, академичните среди и частния сектор, който играе важна роля в повлияването върху политиките, които насърчават по-големи инвестиции в семействата.

Само половината от страните, включени в доклада, предоставят най-малко 6 месеца отпуск за майките с пълно заплащане. В Естония майките ползват най-дълъг отпуск с пълно заплащане – 85 седмици, следвани от Унгария (72 седмици) и България (65 седмици). Съединените щати са единствената страна, включена в анализа, в която на национално ниво не е предвиден платен отпуск за майките или бащите.

Докладът отбелязва, че дори когато на бащите се предлага платен отпуск много от тях не го използват. В Япония – единствената страна, която предлага най-малко 6 месеца с пълно заплащане за бащите, само 1 от 20 от тях са използвали платен отпуск през 2017 г.  

Южна Корея е с втория по дължина отпуск, но само един на всеки шестима родители, които вземат родителски отпуск, е баща.

Платеният отпуск по бащинство помага на бащите да изградят връзка с бебетата, помагат за здравословното развитие на децата, намаляват депресията при майките и засилват равенството между половете, отбелязва още докладът. Той призовава за национални политики, които да осигуряват платен отпуск по бащинство и окуражават бащите да го използват.

За някои родители, които търсят варианти за грижа за децата, когато са готови да се върнат на работа, финансовите разходи са най-голямата бариера. Според данните от 29 страни родителите на малки деца в Обединеното кралство най-често посочват разходите като причината, поради която не използват услугите на детски заведения. В Чехия, Дания и Швеция необходимите средства са проблем за по-малко от 1 на всеки 100 родители, които казват, че нуждата им от услуги за детски грижи не е обезпечена.  

Докладът дава насоки за това как страните могат да подобрят политиките си в подкрепа на семействата:

  • Да осигурят на национално ниво задължителен платен отпуск от най-малко 6 месеца за родителите.
  • Да работят за това всички деца да имат достъп до висококачествени, подходящи за възрастта им и финансово достъпни центрове за детска грижа.
  • Да гарантират, че достъпната грижа за децата започва веднага след края на родителския отпуск, така че пълноценното детско развитие да продължи.
  • Да осигурят условия майките да кърмят и след като се върнат на работа, като предоставят достатъчно дълъг платен родителски отпуск, гарантирани почивки на работа и сигурни и подходящи места за кърмене.
  • Да събират повече и по-прецизни данни за всички аспекти на политиките в подкрепа на семействата, така че програмите и политиките да бъдат наблюдавани и да има възможност за сравнение на показателите в различните страни.

Докладът използва данни от 2016 г. от ОИСР и Евростат за платения отпуск за майки и бащи при пълно заплащане и обхванатите в детски заведения деца под 3 г. и между 3 г. и училищна възраст.

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.