Албена вече е спокойна и безстрашна ученичка

С помощта на специалистите от пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България малкото момиче преодолява бариерите и започва училище

Мария Милкова
Албена учи, с подкрепата на своя ресурсен учител
UNICEF Bulgaria/2022
02 Декември 2022