Երեխաների և դեռահասների դիմակայունության զարգացում

Գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ հոգեբանների համար

Երկու դեռահաս քույրիկների լուսանկար
UNICEF Armenia/2023/Galstyan

Կարևոր ակնարկներ

Հոգեբանների  համար նախատեսված այս ձեռնարկում ամփոփվել են բարդ իրավիճակներում երեխաների ու դեռահասների հետ աշխատանքի համար նախատեսված երեք տասնյակից ավելի գործնական առաջադրանքներ: Դրանք, վստահաբար, օգտակար կլինեն հոգեբանների աշխատանքային գործունեության ընթացքում: Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար ներկայացված է նպատակը, այն տարիքային շեմը, որի դեպքում արդյունավետ կլինի տվյալ առաջադրանքի կիրառումը, ինչպես նաև այն իրերի ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են դրանք իրականացնելիս:

Ձեռնարկում ներկայացվում են նաև ընդհանուր ցուցումներ՝ գործնական առաջադրանքների արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ:

Գրքի կազմ՝ երեխաների և դեռահասների դիմակայունության զարգացում
Հեղինակ(ներ)
«Ծնողի դպրոց» ՀԿ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը