Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve

Roli i UNICEF-it në Shqipëri është të krijoje ura bashkepunimi me shume aktore, në mbështetje të ndërtimit të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, që trajton ne menyre te barabarte qasjet parandaluese dhe reaguese.

Mbrojtja e fëmijëve
UNICEF/ALB/2016/Giacomo Pirozzi