UNICEF phát động chiến dịch: Trái Tim Xanh

Nỗ lực chấm dứt bạo lực, bảo vệ trẻ em và phụ nữ

Chiến dịch bảo vệ trẻ em và phụ nữ với tên gọi “Trái Tim Xanh”
UNICEF Việt Nam