Tiêm chủng

UNICEF đang hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật và khuyết tật với chương trình tiêm chủng là một trong những can thiệp sức khỏe cộng đồng hiệu quả nhất về chi phí.

Tiêm chủng Sởi và Rubella tại trung tâm y tế thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng