Số liệu đáng chú ý về Tiêm chủng

Mỗi năm UNICEF tiêm chủng cho gần một nửa số trẻ em trên toàn thế giới.

Fast Facts on Immunization
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vắc-xin bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật và tử vong, cứu sống gần 3 triệu người mỗi năm – mỗi phút trôi qua lại có hơn năm người được vắc-xin cứu sống.

Tuy nhiên, những trẻ em nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, những người cần tiêm chủng nhất lại ít tiếp cận được với tiêm chủng nhất. Tỷ lệ tiêm chủng thấp làm ảnh hưởng đến các bước tiến trên tất cả các phương diện về sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.