Sức mạnh của con gái là vô hạn!

Gặp gỡ những người phụ nữ đang truyền cảm hứng để trẻ em gái theo đuổi ước mơ.

Five women and a paper plane
UNICEF Viet Nam