Sự kỳ diệu của vui chơi

Nhìn lại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi đầu tiên tại Việt Nam.

UNICEF Việt Nam
Khách mời của sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi ngày 30/5/2024.
UNICEF Viet Nam\Nguyen Duc Hieu
06 Tháng 6 2024