Hãy cùng vui chơi: Chào mừng Ngày Quốc tế Vui chơi

Chào mừng đến với một thế giới nơi vui chơi là sức mạnh!

Mẹ và con trai chơi cùng nhau