Như cánh diều bay

Cuộc thi nhảy đồng diễn Flashmob trên nền nhạc bài hát về phòng, chống thiên tai

Như cánh diều bay