Tình hình Nước sạch sinh hoạt & vệ sinh môi trường tại Việt Nam

Tóm tắt chính sách cải thiện nguồn nước sạch sinh hoạt & vệ sinh môi trường tại Việt Nam

Nước sạch & vệ sinh môi trường tại Việt Nam
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Điểm nổi bật

Với dân số 97,4 triệu người tại Việt Nam, tỷ lệ người dân tiếp cận với các nguồn nước đã cải thiện đáng kể, tăng từ 65% lên 95% giai đoạn 2000 - 2017, trong đó tỷ lệ tiếp cận dịch vụ vệ sinh cơ bản cũng tăng từ 52% lên 84% trong cùng kỳ. Tuy đã đạt được những tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn còn một số vấn đề tồn động như có đến 10,7 triệu người (10,15 triệu ở nông thôn và 550.000 ở thành thị) vẫn còn phóng uế bừa bãi. Hơn nữa, chỉ có 13% người dân rửa tay bằng xà phòng vào những thời điểm quan trọng. Việc thiếu khả năng tiếp cận với Nước sạch sinh hoạt & VS cùng với các thực hành vệ sinh kém là nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêu chảy, viêm phổi và nhiễm ký sinh trùng tăng cao. Kết quả là một phần tư trẻ em dưới năm tuổi tại Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Bên cạnh việc bị ảnh hưởng về sức khỏe, các em còn dễ bị bệnh và nhiễm trùng hơn, ít có khả năng phát triển chiều cao đầy đủ hoặc khó phát triển đầy đủ năng suất lao động khi trưởng thành.

Nước sạch & vệ sinh môi trường tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt