Znanje, stavovi i prakse u vezi sa imunizacijom - pregled istraživanja

Ako je većina populacije u zajednici vakcinisana protiv neke bolesti, celokupna zajednica će biti zaštićena, pa i oni koji nisu primili vakcinu.

Znanje, stavovi i prakse u vezi sa imunizacijom
UNICEF Srbija/Bičanski