Deca u digitalnom dobu

Cilj nam je da podstaknemo odrasle da istražuju, uče i koriste što više mogućnosti i prednosti jednog važnog kulturnog oruđa kakav je internet.

Deca u digitalnom dobu
UNICEF Srbija/2019

Istaknuto

Kome je namenjena ova publikacija
Publikacija Deca u digitalnom dobu namenjena je zaposlenima u obrazovanju, roditeljima, starateljima, odnosno, svima onima koji rade sa decom, učestvuju u njihovom vaspitanju i obrazovanju i žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.

Šta nam je cilj
Cilj nam je da podstaknemo odrasle da istražuju, uče i koriste što više mogućnosti i prednosti jednog važnog kulturnog oruđa kakav je internet.

Cilj nam je da podržimo, osnažimo i „rasplašimo” odrasle - da su uplašeni i zabrinuti zbog štetnih posledica korišćenja digitalne tehnologije i interneta govore nam nalazi domaćih i stranih istraživanja - i to tako što ćemo im pokazati da digitalna tehnologija nije sama po sebi štetna, već da to može biti samo ukoliko se ne koristi na pravilan način.

Za bezbedno i pravilno korišćenje digitalne tehnologije i interneta neophodno je posedovati odgovarajuće veštine digitalne pismenosti i poznavati načine njihove primene u radu sa najmlađima.

Najzad, naš cilj je da podstaknemo odrasle da kontinuirano unapređuju sopstvene veštine digitalne pismenosti, jer na taj način doprinose digitalnom opismenjavanju dece, i samim tim, rade u njihovom najboljem interesu.

Deca u digitalnom dobu
Izdavač
Užički centar za prava deteta
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje