Romske zdravstvene medijatorke: povezivanje zajednica

Kristina Petrović ima 21 godinu i dvoje dece.

Vladimir Banić
Kristina sa decom
UNICEF Srbija/2017/Shubuckl
13 Februar 2017

Kristina Petrović ima 21 godinu i dvoje dece. Velika radost, ali i velika briga jer se kao samohrana majka bori da obezbedi dovoljno sredstava za trogodišnju kćerku Lejlu i sina Dragoljuba koji ima svega 11 meseci.

Dok ga prepovija priznaje da ni sama ne zna kako uspeva da ih nahrani od socijalne pomoći koju prima. Svega nedostaje, i hrane i garderobe i ogreva. Najviše se plaši toga da joj se deca razbole.

Uspostavljanje veza

Kristina do skoro nije imala ni zdravstvenu zaštitu. Nakon što je dobila prvo dete, posetila ju je romska zdravstvena medijatorka, koja joj je pomogla da se ona i dete uključe u sistem zdravstvene zaštite.

„Zajedno smo popunjavale formulare za zdravstvene knjižice, ali i pisale molbe za dečiji dodatak. Mnogo mi je pomogla i oko saveta za dete. Ne znam da li je to njen posao, ali ja sam je zvala čak i kad sam htela da se posavetujem sa njom oko toga kako da negujem bebin pupak“, kaže Kristina.

Trenutno radi 68 romskih zdravstvenih medijatorki koje su aktivne u 53 doma zdravlja. One su i same Romkinje, majke, i dolaze iz romskih naselja.

Imaju završenu bar osnovnu školu, a pohađale su i brojne složene obuke kako bi bile osposobljene da prepoznaju i reaguju adekvatno na zdravstvene i socijalne potrebe romske populacije koju posećuju.

Njihova glavna uloga je podrška prilikom uključenja Roma u sistem države, ali takođe pružaju informacije i savete kada je reč o roditeljstvu.

Lejla u Svetlaninom krilu
UNICEF Srbija/2017/Shubuckl

„Zajedno smo popunjavale formulare za zdravstvene knjižice, ali i pisale molbe za dečiji dodatak. Mnogo mi je pomogla i oko saveta za dete. Ne znam da li je to njen posao, ali ja sam je zvala čak i kad sam htela da se posavetujem sa njom oko toga kako da negujem bebin pupak.“

Kristina (21)

Lično povezivanje

Svetlana Ilić je jedna od medijatorki. Često prima pozive telefonom i posle radnog vremena. Nije joj teško, kaže, sve dok može da pomogne.

„Kada završimo ono što je najveći problem romske populacije koja živi u neuslovnim naseljima, a to su dokumenta, kao i obezbeđivanje socijalne pomoći koja im sleduje, prelazimo na probleme koji se odnose na rani razvoj deteta. Tokom poseta porodicama pokušavamo da ih što više edukujemo o važnim elementima koji pomažu boljem zdravstvenom stanju deteta, kao što je vakcinacija“, kaže Svetlana.

Zbog toga što medijatorke dolaze iz romske zajednice kontakt sa populacijom koja potražuje pomoć je dosta direktniji. Bolje su upoznate sa problemima i potrebama romskih porodica. 

„Medijatorku zaista posmatram pre svega kao prijateljicu, a zatim kao nekog ko bi mogao da mi pomogne ili da me posavetuje“, potvrđuje Kristina.

Dugotrajna korist 

Kristina, koja je završila samo osnovnu školu, dodaje da će njena deca pohađati i srednju školu, nakon što završe osnovnu. Počeće da ih uključuje u obrazovni sistem još od vrtića.

Trenutno joj je teško da kćerku Lejlu prati do udaljenog vrtića noseći sina koji je još beba, ali veruje da će, čim on malo poraste, oboje biti u vrtiću. Raduje se svetlijoj budućnosti svoje dece.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije iniciralo je 2009. godine projekat romskih zdravstvenih medijatorki kao odgovor na potrebe romske zajednice, naročito u sektoru zdravstva.

UNICEF, u partnerstvu sa Telenorom pruža podršku nastavku ove inicijative kako bi pomoću novih tehnologija i mobilne komunikacije bio povećan pristup servisima kao i praćenje podataka, ali i kako bi se osnažili kapaciteti romskih zdravstvenih medijatorki.

Partnerstvo je obnovljeno i prošireno 2014. godine, zahvaljujući učešću Globalne Telenor Grupe.