Održan post-COP27 sastanak sa predstavnicima mladih iz Srbije

Uključivanje mladih u donošenje odluka u vezi sa klimatskim promenama

03 Februar 2023
post cop 27
UNICEF Srbija/2023/Vaš

Beograd, 3. februar 2023. - Sa ciljem da se podstakne učešće mladih u donošenju odluka i kreiranju politika u vezi sa klimatskim promenama, a u svetlu klimatskog samita Ujedinjenih nacija - COP27 koji je održan u Egiptu u novembru 2022. godine, danas je održan „Post-COP27 sastanak sa predstavnicima mladih iz Srbije“.  Sastanak je na jednom mestu okupio preko 50 mladih iz svih delova zemlje, zainteresovanih za temu klimatskih promena i poboljšanje kvaliteta vazduha, predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva turizma i omladine, kao i predstavnike UNICEF-a i organizacija civilnog društva, Stalne konferencija gradova i opština (SKGO)  i omladinske organizacije „Connecting“.

U svom obraćanju mladima i predstavnicima nadležnih institucija i civilnog društva Josi Ečeveri Burkhard, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, poručila je da klimatska kriza ne predstavlja buduću pretnju, već da je ona prisutna ovde i sada, i dodala: „Deca i mladi su izloženi klimatskom riziku i dugoročno će trpeti posledice današnje klimatske politike. Iz tog razloga oni treba da budu aktivni zagovornici promena. Da bi bili efikasni u toj ulozi, mladi ljudi moraju biti aktivno uključeni u donošenje odluka koje se tiču klimatskih promena i zagađenja vazduha. Ove odluke oblikuju njihovu budućnost i jedino uključivanjem dece i mladih, osiguraćemo da se u obzir uzmu perspektive i potrebe budućih generacija“.

Prošle nedelje Vlada Srbije je uz učešće UNICEF-a i uz konsultacije sa mladima i civilnim sektorom usvojila dokument koji predstavlja osnov za kontinuirano i sistematsko ulaganje u razvoj mladih, „Strategiju za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine”. Prioritetne oblasti strategije su omladinski rad,  prostori za mlade, aktivno učešće mladih u društvu, razvoj veština i zdravlje. Današnji sastanak sa mladima podstakao je razmenu mišljenja o najmanje dve prioritetne oblasti Strategije, a to su zdravlje i aktivno učešće mladih u društvu. O uspostavljanju partnerskog odnosa mladih i države u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine govorili su Ana Repac, rukovoditeljka Grupe za prilagođavanje klimatskim promenama iz Ministarstva zaštite životne sredine i Snežana Klašnja, savetnica ministra Ministarstva turizma i omladine koja je istakla: “Strategijom je predviđena podrška razvoju programa u oblasti zaštite životne sredine. Kroz međusektorsku saradnju i aktivan doprinos mladih radiće se na  razvoju i primeni projekata mladih i za mlade koji su usmereni ka povećanju nivoa ekološke svesti, shvatanju značaja smanjenja zagađenja vazduha, zemljišta i vode, primeni zelene ekonomije, borbi protiv negativnih efekata klimatskih promena i pravilnom odnosu prema prirodi.”

Prekomerna upotreba fosilnih goriva odgovorna je za zagrevanje planete, ali je istovremeno jedan od glavnih uzročnika zagađenja vazduha. Zagađenje vazduha negativno utiče na zdravlje dece i mladih i dovodi se u vezu sa pojavom hroničnih oboljenja respiratornog sistema, kao što su bronhitis i astma. Mladi u Srbiji postali su svesniji zagađenja vazduha i zabrinutiji zbog njegovog uticaju na zdravlje. Ankete UNICEF-a koje se sprovode uz pomoć U-Report platforme, pokazuju da su mladi ljudi u Srbiji motivisani da se angažuju kao nosioci promena kvaliteta vazduha u svojim zajednicama.

Da bi podstakli izgradnju kapaciteta mladih za njihovo aktivno učešće u kreiranju lokanih i nacionalnih politika u vezi sa klimatskim promenama i  kvalitetom vazduha, kao i da bi podstakli njihov aktivizam na globalnom nivou, UNICEF i Vlada Kraljevine Norveške su podržali odlazak dve mlade aktivistkinje na UN klimatski  samit COP27 u novembru prošle godine. Takođe, sa istim ciljem podržali su i osnivanje neformalne grupe Youth4Air ambasadora, koja je objedinila 40 budućih mladih lidera, uključujući i mlade iz osetljivih grupa. Jedna od aktivnosti ove grupe je izrade prve Omladinske deklaracije o zaštiti kvaliteta vazduha, koja će biti predstavljana ove godine nadležnim državnim institucijama.

O naučenim lekcijama na samitu COP27, načinima za uključivanje mladih u procese donošenja odluka, o važnosti učešća u međunarodnim mrežama mladih i razvoju neformalne mreže Youth4Air ambasadora, pored ostalih mladih panelista, govorila je i Dunja Trifunović, mlada klimatska aktivistkinja i Youth4Air ambasadorka. „Mladi iz regiona Zapadnog Balkana bi trebalo da se više uključe u međunarodne inicijative i da postanu neizostavni članovi delegacija koje učestvuju u pregovorima o klimatskim promenama. Učešće u radionicama koje su organizovane u okviru inicijative Youth4Air i prilika da razvijamo Deklaraciju o zaštiti kvaliteta vazduha, pomaže nam da steknemo potrebne veštine i pruža dobru osnovu za preuzimanje aktivne uloge u društvu i za naše uključivanje u globalni omladinski aktivizam“, poručila je Dunja.

„Post-COP27 sastanak sa predstavnicima mladih iz Srbije“ organizovala je kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa UNICEF kancelarijom za inovacije.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.