Ndarje dhe lozje

Një seri ngjarjesh hibride të organizuara nga mësues parashkollorë për t’ua sjellë më afër prindërve mësimnxënien sociale dhe emocionale

Kindergarten children doing breathing exercises together with their parents
UNICEF/2021/Georgiev