Споделуваме и играме

Серија хибридни настани организирани од воспитувачките во градинки за да го доближат социјалното и емоционалното учење до родителите

Kindergarten children doing breathing exercises together with their parents
UNICEF/2021/Georgiev