21 aktivitete mësimore për foshnjat dhe të vegjlit

Asnjëherë mos ngelni pa ide rreth mënyrave argëtuese për ta mbështetur zhvillimin e fëmijës suaj!

Mother and baby playing and smiling
UNICEF/UN0202886/Szabo