Менталното здравје и благосостојбата на децата и семејствата погодени од КОВИД 19

Кога времињата се тешки, нормално е децата и другите членови на семејството да покажуваат силни реакции како на пример чувство на тага, нервоза или збунетост...

Helplines Poster
UNICEFMK