УНИЦЕФ во вонредни состојби

Секогаш кога има криза, УНИЦЕФ се стреми да допре до децата за да ги поддржи нивното достоинство и отпорност и да обезбеди нивните права и потреби да бидат во сржта на секој одговор

Дете со кукла седи во транзитниот центар за бегалци и мигранти во Табановце
UNICEF/2016/Georgiev