Светски ден на детето

Светскиот ден на детето е ден за акција од децата за децата на глобално ниво, што се одржува секоја година на 20 ноември на годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето

Kids Takeover the Assembly
UNICEF North Macedonia/Nakje/2023