Како да бидеме безбедни онлајн

Има многу позитивни страни на поврзаноста што ја нуди интернетот, но исто така, секојдневно се користи за погрешни намени и се злоупотребува, а децата и младите се тие што ја плаќаат цената.

Group of boys looking at a phone
UNICEFMK