Биди фер - за детство без пречки

Кампањата е изготвена за да ја мобилизира јавната свест и да обезбеди широка поддршка за правата и вклучувањето на децата со попреченост.

UNICEF/2017

Кампањата е изготвена за да ја мобилизира јавната свест и да обезбеди широка поддршка за правата и вклучувањето на децата со попреченост. Таа се спроведува како дел од регионалниот проект „Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и во Турција“, финансиран од ЕУ и кофинансиран од УНИЦЕФ.

Целта на кампањата е да се подигне свеста за социјалниот модел на попреченост дефиниран во Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост. Сакаме да ја подигнеме свеста дека поради пречките во средината, општеството и ставовите, децата со попреченост не можат да учествуваат во општеството на рамноправна основа со другите деца.

Како дел од кампањата, изработена е и нова апликација за мобилни телефони, „Без пречки“, со цел да се информира и да се вклучи јавноста во мапирање на примерите за пристапност во земјата. Таа е достапна за корисниците на Ајфон или Aндроид и дава осврт на пристапни згради, пешачки патеки и премини, пристапен јавен транспорт, паркинг, детски игралишта и тоалети, пристапност и еднаков третман за лицата со оштетен слух.

Едукативни видеа на македонски знаковен јазик

Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата од каде си ти
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата како се викаш
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата како си ти денес
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата како си помина
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата ајде да си играме
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата ајде да одиме на кино
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата што правиш
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата среќни празници
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата среќен роденден
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата ти си ми пријател
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата те сакам
UNICEF/2017
Едукативно видео на македонски знаковен јазик за фразата Фала
UNICEF/2017

Што покажуваат податоците

Икони од мобилната апликација "Без пречки”

Икона за пристапен јавен транспорт
Икона за пристапни објекти однатре
Икона за пристапни објекти однадвор
Икона за пристапни пешачки патеки
Икона за пристапни пешачки премини
Икона за пристапни јавни тоалети
Икона за пристапен паркинг
Икона за пристапност за лица со оштетен слух
Икона за пристапни детски игралишта и паркови
Икона за еднаков третман