Биди фер - за детство без пречки

Кампањата е изготвена за да ја мобилизира јавната свест и да обезбеди широка поддршка за правата и вклучувањето на децата со попреченост.

Билборд со лого на камањата Биди фер за детство без пречки
UNICEF/2017