स्वास्थ्य

आधारभूत मातृशिशु स्याहार र पूर्ण खोप कार्यक्रम मार्फत बाल र मातृ मृत्युदर न्युनिकरण गर्नका लागि हामी कार्यरत छौं।

Newborn child
UNICEF Nepal/2016/KPanday