आऔं, मिलेर गलत सूचना विरुद्ध लडौं!

कोभिड-१९ र खोपबारे भ्रामक सूचनाको प्रवाहलाई रोक्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्

युनिसेफ नेपाल
This image shows an illustration of a fist punching various sources of misinformation
UNICEF Nepal