Për çdo adoleshent - mundësia për të mësuar dhe punuar

UNICEF në Mal të Zi po bën thirrje për bashkëpunim më intensiv midis sektorit privat dhe sistemit arsimor për një tranzicion cilësor nga shkolla në tregun e punës

UNICEF Mali i Zi
Prilike, razgovor
UNICEF Mali i Zi/Krsto Vulovic/2022
14 Shtator 2022