Za svakog adolescenta - prilika da uči i radi

UNICEF Crna Gora poziva na intenzivniju saradnju privatnog sektora i obrazovnog sistema za kvalitetan prelazak iz škole na tržište rada

UNICEF Crna Gora
Prilike, razgovor
UNICEF Crna Gora/Krsto Vulović/2022
14 Septembar 2022