08 Decembar 2018

Rezultati

Rezultati, Laboratorija za inovacije mladih Laboratorija za inovacije mladih u Crnoj Gori, koja je osnovana 2016. godine, radi s mladima na lokalnom nivou, s fokusom na angažovanju u lokalnim zajednicama. Od njenog osnivanja kroz programe Laboratorije direktno je prošlo više od 500 mladih, s više od 2.300 direktnih i 28.000 indirektnih korisnika (što je…, UPSHIFT, UPSHIFT nije niz alatki već metodologija i pristup razvoju i osnaživanju marginalizovanih mladih ljudi. UPSHIFT priprema mlade ljude iz marginalizovanih zajednica u Crnoj Gori da identifikuju i analiziraju izazove u svojim zajednicama i da osmisle preduzetničke odgovore u tom smislu. Putem ove radionice socijalnog uticaja mladi ljudi vrše svoju…, U-Report, Program javnih politika u Crnoj Gori do sada nije prepoznavao mlade ljude kao resurs u koji treba ulagati. Iako je Vlada u više navrata pokušavala da uspostavi alatke za dijalog s mladima i adolescentima, ti mehanizmi i dalje nijesu dovoljno razvijeni, pa dvije trećine mladih vjeruje da ne mogu da utiču na procese donošenja odluka. Prvobitno…, Socio-emocionalne vještine (neformalno), Komitet za prava djeteta je 2016. godine ustanovio da je ugrožen potencijal adolescenata širom svijeta, jer se malo ulaže u podršku adolescentima. To posebno važi za Crnu Goru, jer adolescencija još uvijek nije prepoznata kao poseban razvojni period u okviru omladinskih politika u Crnoj Gori.  Međutim, uz pomoć UNICEF-ovih savjetnika i eksperata,…