24 Februar 2023

Šta je digitalno nasilje i kako ga možemo zaustaviti?

Okupili smo UNICEF-ove stručnjake, međunarodne eksperte za digitalno nasilje i dječju zaštitu i udružili se s Fejsbukom, Instagramom, Snepčetom, Tiktokom i Tviterom kako bismo odgovorili na ključna pitanja i dali savjete o načinima na koje možemo riješiti problem digitalnog nasilja. Šta je digitalno nasilje? Digitalno nasilje je svaki vid nasilja…, Najčešća pitanja o digitalnom nasilju, Jesam li žrtva digitalnog nasilja? Kako da razlikujem običnu šalu od digitalnog nasilja? Kakve su posljedice digitalnog nasilja? Kako digitalno nasilje utiče na moje mentalno zdravlje? Kome da se obratim ako sam žrtva digitalnog nasilja? Zašto je prijavljivanje važno? Žrtva sam digitalnog nasilja, ali se plašim da o tome razgovaram s roditeljima.…, Svako može postati žrtva digitalnog nasilja., Zapamti, osoba koja trpi nasilje može biti veoma osjetljiva. Budi ljubazan/ljubazna prema njoj. Pomozi joj da razmisli o tome šta bi mogla da kaže, i kome. Ponudi svom prijatelju ili prijateljici podršku i pravi mu/joj društvo ako odluči da prijavi nasilje. Najvažnije je da toj osobi staviš do znanja da si tu za nju i da želiš da joj pomogneš. Ako…, Moramo biti promišljeni kad nešto dijelimo ili govorimo, jer time možemo nauditi drugima., Svi želimo da se digitalno nasilje okonča, zbog toga i jeste veoma važno prijavljivati takve slučajeve. Ipak, da bismo imali internet kakav želimo, nije dovoljno samo prijavljivati nasilje. Moramo biti promišljeni kad nešto dijelimo ili govorimo, jer time možemo nauditi drugima. Moramo biti ljubazni jedni prema drugima na internetu, kao i u…, Prva linija odbrane protiv digitalnog nasilja možeš biti baš ti., Ako si zabrinut/zabrinuta zbog svoje bezbjednosti ili nečega što ti se desilo na internetu, hitno porazgovaraj s odraslom osobom u koju imaš povjerenja. U mnogim zemljama postoje posebne telefonske linije za pomoć – možeš anonimno razgovarati s nekim ko je stručan, a poziv je besplatan. Posjeti United for Global Mental Health i saznaj kome se…, Poruka za sve one koji su doživjeli digitalno nasilje: Niste sami., Zvijezde platforme Tiktok, Čarli i Diksi d'Amelio, otvoreno govore o sopstvenim iskustvima digitalnog nasilja i s vama dijele savjete kako da internet učinimo boljim mjestom. Linkovi za prijavljivanje nasilja na društvenim mrežama: Facebook Instagram Kik Snapchat TikTok Tumblr Twitter WeChat WhatsApp YouTube   Izvor: https://www.unicef.org/end-…
08 Decembar 2018

Rezultati

Rezultati, Laboratorija za inovacije mladih Laboratorija za inovacije mladih u Crnoj Gori, koja je osnovana 2016. godine, radi s mladima na lokalnom nivou, s fokusom na angažovanju u lokalnim zajednicama. Od njenog osnivanja kroz programe Laboratorije direktno je prošlo više od 500 mladih, s više od 2.300 direktnih i 28.000 indirektnih korisnika (što je…, UPSHIFT, UPSHIFT nije niz alatki već metodologija i pristup razvoju i osnaživanju marginalizovanih mladih ljudi. UPSHIFT priprema mlade ljude iz marginalizovanih zajednica u Crnoj Gori da identifikuju i analiziraju izazove u svojim zajednicama i da osmisle preduzetničke odgovore u tom smislu. Putem ove radionice socijalnog uticaja mladi ljudi vrše svoju…, U-Report, Program javnih politika u Crnoj Gori do sada nije prepoznavao mlade ljude kao resurs u koji treba ulagati. Iako je Vlada u više navrata pokušavala da uspostavi alatke za dijalog s mladima i adolescentima, ti mehanizmi i dalje nijesu dovoljno razvijeni, pa dvije trećine mladih vjeruje da ne mogu da utiču na procese donošenja odluka. Prvobitno…, Socio-emocionalne vještine (neformalno), Komitet za prava djeteta je 2016. godine ustanovio da je ugrožen potencijal adolescenata širom svijeta, jer se malo ulaže u podršku adolescentima. To posebno važi za Crnu Goru, jer adolescencija još uvijek nije prepoznata kao poseban razvojni period u okviru omladinskih politika u Crnoj Gori.  Međutim, uz pomoć UNICEF-ovih savjetnika i eksperata,…