Gjithçka ka të bëjë me aftësitë

Nisma “Prilike” e mbështetur nga UNICEF-i ofron mundësi që adoleshentët me aftësi të kufizuara, së bashku me bashkëmoshatarët e tyre, të përfshihen në përvoja pune praktike në sektorin privat në Mal të Zi

UNICEF Mali i Zi
Borjana na praksi, Prilike
UNICEF Mali i Zi/Dusko Miljanic/2022
04 Dhjetor 2022