Govorimo o mogućnostima

Inicijativa Prilike, koja se sprovodi uz podršku UNICEF-a, omogućava adolescentima sa smetnjama u razvoju i njihovim vršnjacima da dobiju radna iskustva u privatnom sektoru u Crnoj Gori

UNICEF Crna Gora
Borjana na praksi, Prilike
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
04 Decembar 2022