Ndërmjetësuesit për mbështet

UNICEF apelon që të sigurohet një numër i mjaftueshëm ndërmjetësuesish për mbrojtjen shëndetësore, sociale dhe të fëmijëve dhe edukimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë

Tina Popoviq
Milica Vujadinoviq
UNICEF Mali i Zi, Duško Miljanić
27 Nëntor 2023