Medijatori za podršku razvoju djece

UNICEF apeluje da se obezbijedi dovoljan broj medijatora za zdravstvenu, socijalnu i dječju zaštitu i obrazovanje romske i egipćanske djece

Tina Popović
Milica Vujadinović
UNICEF Crna Gora, Duško Miljanić
27 Novembar 2023