Ndërhyrja e hershme e orientuar drejt familjes për zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve

Me mbështetjen e UNICEF-it dhe BE-së, një model i ri i ndërhyrjes së hershme të orientuar drejt familjes për fëmijët me vonesa dhe pengesa në zhvillim është duke u pilotuar në Bijelo Polje dhe Kotorr

Predrag Nikolić
Vukašin Veličković sa roditeljima
UNICEF Mali i Zi, Dushko Miljaniq
27 Nëntor 2023