Porodično orijentisana rana intervencija za zdrav razvoj djece

Uz podršku UNICEF-a i EU, novi model porodično orijentisane rane intervencije za djecu s kašnjenjima i smetnjama u razvoju pilotira se u Bijelom Polju i Kotoru

Predrag Nikolić
Vukašin Veličković sa roditeljima
UNICEF Crna Gora, Duško Miljanić
27 Novembar 2023